Giá: 1,650 tỷ

Trả góp: triệu / tháng

Báo giá

Khuyến mãi