• Bảng giá xe tải JAC 2016

  07/05/2016 bởi Quản trị viên

  Xe tải nhẹ JAC:

  Loại xe

  Giá nhà máy

  Giá tại Phú Cường

  Giá thùng

  I - LOẠI XE CAO CẤP - CÔNG NGHỆ ISUZU

  Xe Tải JAC 1.490KG
  HFC1030K1
  (D8AC0)

  315 Triệu

  302 Triệu

  Thùng lửng: 11 Triệu

  Thùng bạt từ TL: 28 Triệu

  Thùng bạt từ Chassis: 31 Triệu

  Thùng kín: 33 Triệu

  Xe Tải JAC 1.990KG HFC1042K
  N721

  Đầu vuông

  415 Triệu

  400 Triệu

  Thùng lửng: 11 Triệu

  Thùng bạt từ TL: 31 Triệu

  Thùng bạt từ Chassis: 35 Triệu

  Thùng kín: 38 Triệu

  Xe Tải JAC 2.400KG
  HFC1047K3
  (D800)

  385 Triệu

  370 Triệu

  Thùng lửng: 11 Triệu

  Thùng bạt từ TL: 31 Triệu

  Thùng bạt từ Chassis: 33 Triệu

  Thùng kín: 39 Triệu


  Xe Tải JAC 3.450KG
  HFC1047K4
  D800

  395 Triệu

  380 Triệu

  Thùng lửng: 12 Triệu

  Thùng bạt từ TL: 31 Triệu

  Thùng bạt từ Chassis: 33 Triệu

  Thùng kín: 39 Triệu

  II - LOẠI XE TriệuUNG CẤP - CÔNG NGHỆ FAW


  Xe Tải JAC 3.450KG
  HFC1061KT
  (E2025)

  425 Triệu

  411 Triệu

  Thùng lửng: 14 Triệu

  Thùng bạt từ TL: 35 Triệu

  Thùng bạt từ Chassis: 39 Triệu

  Thùng kín: 46 Triệu

  Xe Tải JAC 4.900KG
  HFC1061KT
  (E2025)

  430 Triệu

  417 Triệu

  Thùng lửng: 14 Triệu

  Thùng bạt từ TL: 35 Triệu

  Thùng bạt từ Chassis: 39 Triệu

  Thùng kín: 46 Triệu

  Xe Tải JAC 6.400KG
  HFC1083K
  (E8701)

  495 Triệu

  480 Triệu

  Thùng lửng: 17 Triệu

  Thùng bạt từ TL: 46 Triệu

  Thùng bạt từ Chassis: 50 Triệu

  Thùng kín: 59 Triệu

  Xe Tải JAC 7.250KG
  HFC1183K1
  E871A

  515 Triệu

  500 Triệu

  Thùng bạt từ Chassis: 50 Triệu

  Thùng kín: 59 Triệu

  Xe Tải JAC 8.400KG
  HFC1383k
  G1153

  595 Triệu

  580 Triệu

  Thùng bạt từ Chassis: 49 Triệu

  Xe Tải JAC 9.100KG
  HFC1383K
  (G1153)

  605 Triệu

  590 Triệu

  Thùng bạt từ Chassis: 49 Triệu

  Thùng kín: 49 Triệu

  III - LOẠI XE MỚI

  Xe Tải JAC 2.450KG
  HFC1025K1
  (D8BS0)

  370 Triệu

  355 Triệu

  Thùng bạt từ TL: 28 Triệu

  Thùng bạt từ Chassis: 31 Triệu

  Thùng kín: 33 Triệu


  Xe Tải JAC 3.450KG
  HFC1044K2
  D8AV0

  405 Triệu

  390 Triệu

  Thùng bạt từ TL: 31 Triệu

  Thùng bạt từ Chassis: 33 Triệu

  Thùng kín: 39.500.000

  Xe đầu kéo JAC:

  Loại xe Loại cầu Giá nhà máy
  công bố


  Xe tải JAC 1.490KG

  HFC4253K5R1

  2 Cầu 1 Dí
  CABIN GALLOP

  Cầu dầu

   

  1.180.000.000

   

  Xe tải nặng JAC:

  Loại xe Loại Thùng Giá nhà máy
  công bố
  Xe tải JAC 2 cầu 1 dí
  HFC1253KR1
  Thùng lửng  1.275.000.000
  Thùng mui từ thùng lửng  1.355.000.000
  Xe tải JAC 2 cầu 2 dí
  HFC1314K4R1LT

   

  Thùng lửng  1.650.000.000

  Xe tải JAC 2 cầu 2 dí

  HFC1304K1R1LT (310 Hp)

  Thùng mui phủ đóng từ chassis  1.450.000.000

  Xe tải JAC 2 cầu 2 dí

  HFC1304K1R1LT (340 Hp)

  Thùng mui phủ đóng từ chassis

   1.490.000.000


  Xe tải JAC 5 chân

   

   Liên hệ